Mitochondria – organelle komórkowe otoczone podwójną błoną i zawierające własne DNA (mtDNA) – znajdują się w prawie wszystkich komórkach eukariotycznych. Mitochondria mają wiele różnorodnych funkcji, z których główną jest wytwarzanie ATP przez fosforylację oksydacyjną. Medycyna mitochondrialna uważa, że to właśnie te organelle odpowiadają za proces starzenia, a odpowiednio stosowane substancje mitochondrialne mogą ten proces opóźnić.

Skomplikowany proces starzenia

Fosforylacja oksydacyjna jest wieloetapową reakcją redoks, w której zlokalizowanych jest kilka enzymów zlokalizowanych na wewnętrznej błonie mitochondrialnej i nazywanych łańcuchem transportu elektronów (ETC) lub kompleksami mitochondrialnymi I, II, III i IV. Enzymy te kolejno przekazują sobie elektron uzyskany w taki czy inny sposób z cząsteczek organicznych.

Każdy kolejny enzym wiąże elektron nieco mocniej niż poprzedni, więc niewielka część energii jest uwalniana podczas każdego transferu (tj. Elektron traci energię). Ostatni z kompleksów enzymatycznych (IV) przenosi cztery “słabe” elektrony i cztery jony wodoru do cząsteczki tlenu, zamieniając ją w dwie cząsteczki wody. Zatem mitochondria przeprowadzają utlenianie materii organicznej tlenem, którym jest oddychanie tkanek.

Wpływ na proces starzenia

Potrzebny jest wieloetapowy proces utleniania w celu rozbicia zbyt dużej ilości energii, która zostałaby uwolniona przez bezpośredni transfer elektronów do tlenu na małe porcje wygodne dla komórki. Te małe porcje energii są częściowo wykorzystywane przez enzymy ETC do wypychania jonów wodoru – protonów – z mitochondriów w przestrzeń między dwiema błonami.

W rezultacie środowisko wewnątrz mitochondriów staje się alkaliczne, a w przestrzeni międzybłonowej – kwaśne. Umożliwia to magazynowanie energii: podczas mieszania kwasu z alkaliami zawsze powstaje ciepło. Inny enzym, kompleks V, uwalnia protony z powrotem do mitochondriów (tj. miesza trochę kwasu i zasady), ale robi to tak ostrożnie, że prawie nie powstaje ciepło, a energia jest wykorzystywana do fosforylacji ADP do ATP i jest teraz przechowywana w makroergii wiązanie fosforanowe. Brak tej energii w sposób oczywisty przyśpiesza starzenie się organizmu. Aby temu zapobiec należy zadbać o to, by mitochondria miały odpowiednią ilość energii. Tą zapewnia witamina C, witamina b complex, witamina k2, witamina b3, selen, l karnityna, kwas alfa liponowy, witamina d3, witamina c, witamina b12, glutation, witamina k2 mk7, koenzym q10. Wskazany jest też chrom w tabletkach oraz mangan suplement.